FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Valgordninger
 
Ved Torvastad skole og kultursenter velges foreldrekontakter og representanter til FAU på høstens foreldremøter. Vanligvis blir en valgt for 2 år. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det  er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. 
FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU), Skolemiljøutvalget (SMU), Kommuinalt foreldreutvalg (KFU), rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Du kan lese mer om FAU og samarbeid hjem - skole her.

Under finner du oversikt oversikt over skolens FAU-representanter med kontaktinformasjon, samt referat fra møtene.

 

Oversikt over kontaktinformasjon og fritidsaktiviteter på Torvastad.

 


Torvastad skole og kultursenter
Hålandvegen 150 4260 TORVASTAD Tlf: 52 81 22 80/81/82
Null mobbing