SFO

Skolefritidsordningen på Torvastad skole og kultursenter har pr. 17.01.2018 121 elever. 

Tlf.nr. til SFO er 52812288

Leder for skolefritidsordningen er Turid Simonsen

Mailadresse: turid.simonsen@karmoyskolen.no


SFO skoleåret 2017-2018

Ordningen er åpen 11 måneder i året. Den er stengt fra og med 15.juli til og med 14.august.

 

Informasjonsskriv  om SFO til foresatte fra Karmøy kommune

Skjema for oppsigelse av sfo plass.

 

 

Bilder

Filer


Torvastad skole og kultursenter
Hålandvegen 150 4260 TORVASTAD Tlf: 52 81 22 80/81/82
Null mobbing