Trygt psykososialt miljø

 

 

Fra 1.august gjelder nye regler om elevene sitt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking, som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden arbeide for best mulig skolemiljø og at skolen blir opplevd som trygg og god for elevane. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som arbeider på skolen skal følge med på at elevane har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Se også Fylkesmannen`s nettside: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Prosjekt/Trygt-og-godt-skolemiljo/?id=108340

 

Bilder

Filer


Torvastad skole og kultursenter
Hålandvegen 150 4260 TORVASTAD Tlf: 52 81 22 80/81/82
Null mobbing